Clean & Safe” nová známka kvality turistických zařízení v Portugalsku

Ve období, kdy se plánuje znovuzahájení turistické aktivity mohou ubytovací zařízení, cestovní kanceláře i společnosti, které nabízejí různé druhy turistické zábavy, požádat o známku “Clean & Safe” („Čistý a Bezpečný“).  Portugalská turistická centrála vytvořila toto označení, aby odlišila turistické aktivity, které dodržují přísné požadavky na úklid a hygienu. Právě ty představují důležitá preventivní opatření proti šíření Covid-19 i jiných infekcí. Věří se, že tímto způsobem bude posílena důvěra turistů vůči destinaci.

 Známka “Clean & Safe” má platnost jednoho roku, je nepovinná a zdarma. Firmy, které o označení požádají, musí zavést interní předpisy dle doporučení Statní hygienické inspekce Portugalska. Předpisy zajistí provádění zvýšených hygienických opatření, které zabrání riziku nákazy a zároveň umožní bezpečné fungování jednotlivých turistických aktivit.

Od 24. dubna je možné o známku “Clean & Safe” požádat online na různých portugalských platformách: RNET (Národní registr ubytovacích zařízení), RNAAT (Národní registr společností zabývajících se turistickou zábavou) a RNAVT (Národní registr Cestovních kanceláří a agentur). Číslo známky bude vždy propojeno s registračním číslem společnosti.

Firmy musí podepsat čestné prohlášení a poté budou moci známku “Clean & Safe” používat. Označit ní své zařízení, a též ji používat v rámci prezentace na různých digitálních a online platformách.

Portugalská turistická centrála ve spolupráci s kompetentními orgány bude poté provádět namátkové kontroly a audity společností, které o označení požádaly.  Lokální ubytovací zařízení a restaurace budou moci v blízké době rovněž požádat o označení prostřednictvím svých registrů AMA a AGAE.

Tímto opatřením se národní turistická organizace snaží předat informaci firmám, že je potřeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření v zařízeních. Zejména se však jedná o propagaci Portugalska jako bezpečné turistické destinaci z hlediska šíření viru. Destinace, která v boji s nákazou přijala společná opatření napříč turistickým odvětvím.   

Clean & Safe” nová známka kvality turistických zařízení v Portugalsku

Share