Braga

  • Braga Romana – czyli festiwal portugalskich Rzymian

    Braga Romana – czyli festiwal portugalskich Rzymian

    Braga, jedno z najstarszych miast w Portugalii, co roku świętuje swoje rzymskie pochodzenie podczas festiwalu Braga Romana. Można wówczas odwiedzić obóz legionistów, zobaczyć walki gladiatorów czy poznać codzienne życie ówczesnych